Polityka prywatności

1.1 Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane
osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za
pośrednictwem serwisu internetowego www.ceda.pl (dalej: Serwis).
1.2 Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług
w nim oferowanych.
1.3 Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest [nazwa osoby
prawnej/przedsiębiorcy/osoby fizycznej], adres: [adres siedziby/zamieszkania], KRS:
[numer], NIP: [numer], REGON: [numer], adres poczty elektronicznej: [adres e-mail] (dalej:
Administrator).

3.1 Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
– rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
– umożliwienia logowania do Serwisu,
– realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
– komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
– wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego
otrzymywanie),
– prowadzenia systemu komentarzy,
– świadczenia usług społecznościowych,
– promocji oferty Administratora,
– marketingu, remarketingu, afiliacji,
– personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
– działań analitycznych i statystycznych,
– windykacji należności,
– ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
3.2 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania
z innych funkcjonalności Serwisu.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data
urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
– gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu
przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
– gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po
odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli
przepis szczególny nie stanowi inaczej)

6.1 Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z
Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z
Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi
kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
6.2 Dane osobowe Użytkowników nie będą/będą przekazywane poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG).

7.1 Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej
cofnięciem).
7.2 Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym
z wymienionych praw należy przesłać na adres [adres e-mail].
7.3 Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w
ciągu miesiąca od jego otrzymania.
7.4 Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO)

8.1 Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów
zewnętrznych.
8.2 Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy
celom statystycznym.
8.3 Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w
ustawieniach przeglądarki.

9.1 Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak,
że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
9.2 Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i
personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody

10.1 Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności,
przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
10.2 Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego
w Serwisie.
10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują
przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.